top of page
velkommen.jpg

Seneste nyt

Suppe og Samtale -et nyt initiativ:
D. 1.november inviteres alle beboere til at deltage i en fælles aften i fællessalen på Sankt Agnes Vej. Invitationer er delt ud i postkasserne med info om tilmelding.

Fællestur til Bornholm:

Vi er en lille gruppe som er ved at undersøge om der er stemning for at arrangere en fælles beboertur til Bornholm. Der er sendt en informations-skrivelse rund i beboer-postkasserne.

Syn og Skøn på Kong Valdemarsvej:
Syn og skøn på hhv. konstruktion og ventilation er nu overstået.
Vi har fået ret i fejl og mangler omkring ventilationen og Skougruppen har indvilliget i at udbedre mangler omkring isolering af ventilationsrørene der går igennem lejlighederne.
Udbedringen kommer til at ske så skånsom som muligt, men vi kommer ikke uden om at det bliver til gene for beboerne i de berørte lejligheder.
Simon Oldrup er på sagen og skal sikre, at udbedringen forløber med det bedst mulige resultat. Vi har jf. lejeloven 3 måneders varslingstid inden arbejdet kan påbegyndes.

Beboermøder
Så er det tid til at afholde beboermøder og beboerrepræsentationerne har indkaldt til møder:
Kong Valdemarsvej d. 27.september kl. 17:00

Duebrødrehus d. 11.oktober kl. 10:00
Sankt Agnesvej 25.oktober kl. 17:00

Beboerrepræsentationer sørger for at der rundsendes dagsordener.

Indflytning:
23-08-2023:

D. 13.oktober flytter Vibeke Holmfred ind i lejligheden SA 43. Tag godt imod Vibeke.

Julefrokost 2023:
Duebrødre Kloster inviterer til julefrokost for beboerne:
Kong Valdemarsvej d. 9.december kl. 13:00
Duebrødrehus d. 10.december kl. 13:00
Sankt Agnesvej d. 11.december kl. 18:00
Invitationer er delt ud i beboernes postkasser.

Har du spørgsmål til Seneste Nyt, kan du rette henvendelse til dine beboer-repræsentanter.
 

bottom of page