top of page
350375570_279330021105800_40723325896264266_n_edited.jpg

Et kloster med fundats

Duebrødre Kloster drives i henhold til en såkaldt fundats. og har bestyrelse og Civilstyrelsen som øverste myndighed.
En fundats er en juridisk dokument, der beskriver formålet og betingelserne for Duebrødre Kloster.
Den fastsætter, hvordan klostrets midler skal bruges, og hvem der er berettiget til at bo på klostret
Fundatsen beskriver også klostrets ledelsesstruktur, herunder bestyrelsesmedlemmer samt forstanderens beføjelser og ansvarsområder.
Fundatsen kan ikke ændres uden at følge en specifik procedure, der involverer godkendelse fra myndigheder og andre relevante parter.

Denne ordning indebærer blandt andet at forstanderen for Duebrødre Kloster ansættes ved en kongelig resolution og at vi har tilladelse til at flage med split-flag.

Du kan læse Duebrødre Klosters fundats her

Bestyrelsen

Duebrødre Klosters bestyrelse er fastsat i henhold til Duebrødre Klosters fundats, og består af:

  • Domprovst Anne-Sophie Olander Christiansen ( formand)

  • Biskop Ulla Thorbjørn Hansen

  • Kommunaldirektør Henrik Kolind

  • Pens.politikommisær Ove Pedersen

  • Ingeniør Anders Bach Vestergaard

  • Beboerrepræsentant u/stemmeret: Jan Jensen

Læs om beboerrepræsentationernes rettigheder her

bottom of page