top of page

Vores historie

Et sagn vil vide, at Kong Valdemar den Første under flugten fra blodgildet i Roskilde i 1157 søgte skjul uden for byen.

Mens han gemte sig her, hørte han en due, som gav sig ynkeligt. Da han senere blev konge, huskede han denne tildragelse og lod på stedet bygge et hus, der blev viet til fromme gerninger, et hospital, som han ville skulle kaldes Duebrødrenes.

 

Dette sagn fortæller desværre ikke den rigtige historie om Duebrødres grundlæggelse.

 

Det kan imidlertid med nogenlunde sikkerhed fastslås, at hospitalet er oprettet som en såkaldt mild stiftelse engang i begyndelsen af 1200-tallet. Oprettelsesåret kendes ikke - første gang Duebrødre er direkte nævnt er i et testamente, dateret den 30. august 1291, hvor der blev tillagt hospitalet en hest.

 

1478 bestemmer Kristian I, at Duebrødre skal lægges ind under et kannike-dømme ved Domkirken.

Kanniken fik så alle klosterets indtægter og skulle til gengæld vedligeholde bygningerne og "sørge for nogle fattige samt for bespisningen af nogle disciple".

 

1569 bestemmer Kong Frederik II, at der skal ske en sammenlægning af Duebrødre Kloster, Helligåndshuset og Spedalskhedshospitalet, under betegnelsen Duebrødre Hospital, men stadig under et kannike-dømme ved Domkirken.

 

Stiftelsen, der har fungeret uafbrudt siden oprettelsen, har gennem de skiftende tider altid haft til opgave under betryggende forhold at give bolig og fællesskab, samt i vekslende omfang også underhold, til ældre og svagelige, såvel enlige som ægtepar.

 

I flere hundrede år sørgede hospitalet også for bespisning af et antal disciple fra Roskilde Domskole, den senere Katedralskole. Det egentlige underhold blev i 1816 ændre til en pengeydelse, som først bortfaldt i 1969.

 

Stiftelsen, der aldrig har været et kloster, hed oprindelig Duebrødre Hospital.

Duebrødre Kloster i Roskilde har en unik historie, der strækker sig tilbage til 1157 og det dramatiske blodgilde i Roskilde. Efter at have oplevet det grusomme snigmord på kong Knud, gemte Kong Valdemar sig lidt udenfor byen. Han havde brug for at komme lidt til kræfter igen.
Mens han krøb sammen, hørte han en due, der gav sig så ynkeligt.
Da Kong Valdemar senere kom til magten, byggede han på samme sted et hus til fromme gerninger og et hospital, som han ville skulle kaldes "Duebrødrenes kloster". Siden da har klosteret været et sted for barmhjertighed og omsorg for de svage og udsatte i samfundet.

I middelalderen har Duebrødre Kloster fungeret som et helligåndshus: en slags hospital hvor man tog sig særligt at hjemløse, fødende kvinder, hittebørn og fattige rejsende.

I 1570 blev der udstedt et kongebrev, der besluttede nedlæggelsen af 2 andre stiftelser i byen, nemlig Skt. Jørgensgården og Helligåndshuset, og deres midler blev overført til Duebrødre Kloster.

Duebrødre 1.jpg

Tidligere kloster-bygninger

Det ældste Duebrødre har i flere hundrede år ligget vest for Roskilde - lige uden for byen.

I dag står kun tomten tilbage.

Duebrødre Kloster blev antagelig i midten af 1600-tallet flyttet ind i byen i en middelalderlig bygning, som lå syd for domkirken.
 

Senere opførte man en ny klosterbygning på Fondens Bro. I 1841 blev der også opført et anneks til klosteret på adressen Bredgade 2. Dette anneks blev indrettet som et hjem for 12 ældre middelklassekvinder, herunder fire enker og otte ugifte kvinder.

Foruden Duebrødre Kloster var der 2 andre stiftelser i Roskilde nemlig Søren Olsens Hospital og Meyer Crones Stiftelse som begge blev fusioneret med Duebrødre Kloster og bygningerne blev solgt fra.

Efter 2. verdenskrig ændrede Duebrødre navn i lighed med de fleste andre tilsvarende stiftelser her i landet. Årsagen var, at disse stiftelser tit blev forvekslet med sygehusene, som i daglig tale ofte blev kaldt hospitaler.

Skønt Duebrødre som nævnte aldrig, har været kloster, var der god mening i navneforandringen, da klosteret altid har arbejdet i nær tilknytning til kirken. Endvidere har Duebrødre altid udøvet den virksomhed med pleje og omsorg for gamle og svagelige, som mange klostre tog sig af før reformationen.

Sankt Agnesvej

I slutningen af 1960'erne flyttede klostret til nye bygninger, som blev opført i den nordlige del af Folkeparken i Roskilde, tæt på havnen. Der blev etableret i alt 40 boliger i dette område. Senere, i slutningen af 1970'erne, blev der yderligere opført 15 boliger. Disse boliger er smukt placeret med Folkeparken som nærmeste nabo.

IMG_1138.JPG
IMG_0413.JPG

Duebrødrehus

I 1990 opførte klostret 21 boliger i umiddelbar nærhed af Roskilde Domkirke. Disse boliger blev bygget som etagebyggeri med svalegange og en lille have, der giver beboerne mulighed for at nyde fællesskabet og den betagende udsigt til Domkirken. 

Kong Valdemarsvej

I 2014 blev Roskilde Domsogns Plejehjem på Kong Haraldsvej i Roskilde overtaget af Duebrødre Kloster. Efter en omfattende renovering blev bygningen færdiggjort, og den 1. november  2015 kunne nye beboere flytte ind i de 32 lejligheder.

IMG_0671.JPG
Roskilde 3.jpg

Klosterånden lever

Vi er glade for at kunne spille en vigtig rolle i Roskilde og bidrage til at skabe et en respektfuld ramme for det gode  seniorliv.
Hvis du ønsker at lære mere om Duebrødre Kloster er du velkommen til at kontakte os eller besøge vores hjemmeside for mere information.

bottom of page