top of page
Billede af Scott Rodgerson

Brandinstruks for beboere på Kong Valdemarsvej

Der er installeret internt AJAX alarmsystem (ABA) i samtlige rum i bygningen, der er en sammenhængende enhed bestående af beboelse og fællesområder.
 

Ved alarm på én enhed aktiveres alarm (lydsignal) på alle enheder i bygningen, og der går melding til de personer, der er koblet op som kontaktpersoner.
 

Kontaktpersonen kan se, hvor alarmen er aktiveret og vil straks opsøge området.

Kontaktpersonerne kan afbryde alarmen uden alarmering til 1-1-2.

Kontaktpersoner:
Miriam Kaas Hansen, Forstander
Morten Jensen, Portner
Bent Elvers, 75, st. -1
Bente Rich, 75, 2. -2
Jan Jensen, 75, 3. -1

Anette Mørkeberg- Andersen, 79G
Kirsten A og Allan P, 73 D
 

Systemet aktiveres i alle rum med lydsignal ved røgudvikling (kan være kraftig stegeos) og forhøjet temperatur.
 

Forholdsregler ved ALARM:

 • Bevar roen

 • Ved åben ild i din bolig – ring 1-1-2

 • Afbrydes alarmen ikke indenfor få minutter skal du forholde dig som nedenfor

  • Søg mod udgange og gå til samlingssted ved flagstangen

  • Åben ikke døre og vinduer for udluftning, så der kommer ilt til branden

  • Ved ild / røg i opgange søg mod altaner – elevatoren i nr. 75 må ikke benyttes

  • Få din nabo med ud – tjek at din nabo er kommet ud – også gæsteværelse

  • Ved kraftig røgudvikling i lokaler, skal du søge ned mod gulvet og evt. kravle

  • Der er opsat brandtæpper på alle etager i opgangene
    

Opfølgning efter alarm:

 • Vi mødes i festsalen uanset om der er sket alarmering til 1-1-2

 • Én kontaktperson gør rede for forløbet

 • Vi bliver alle orienteret om alarmens aktivereting

 • Der udsendes en mail med orientering om alarmen

bottom of page