top of page
velkommen.jpg

Seneste nyt om byggesagen på Kong Valdemars Vej

Her på siden kan du følge seneste nyt i byggesagen på Kong Valdemars Vej

 

Vores fokus er, at vi får udbedret fejl om mangler på bebyggelsen på Kong Valdemarsvej hurtigst muligt og den mest skånsomme måde for beboerne.
Vi udbedrer manglerne i takt med, at retssagen tillader det.

For at sikre fremdrift og kompetent vejledning er byggerådgiver Simon Oldrup nu fast tilknyttet sagen og vil på ugentlig basis varetage Duebrødre Klosters interesser hvad angår udbedringer og retssagen.

 

D. 22-11-2023:
Der er afholdt møde med Lars Hjuler ( advokat), Simon Oldrup ( byggerådgiver) og Anders D. Nielsen. På mødet blev alle Skougruppens indsigelser til skønsrapporten gennemgået og der blev formuleret besvarelser af de mange spørgsmål. Besvarelserne skal være afleveret til Voldgiftnævnet inden d. 27.november.
 

d. 16-11-2023:

Skougruppen A/S har tilbudt at udbedre manglerne omkring isolering af ventilationsrør for egen regning.

D. 13.november har vi derfor afholdt møde med direktøren for Skou Gruppen A/S Martin Heidemann, projektleder Roland fra Skougruppen A/S, Nikolai fra ventilationsfirmaet Airteam samt 2 montører fra PM teknisk Isolering A/S.

Desuden deltog portner Morten Jensen, byggerådgiver Simon Oldrup samt mig, Miriam.

På mødet blev der drøftet hvordan vi bedst muligt kommer i mål med udbedringerne.

Arbejdet indebærer, at håndværkere skal ind i en række lejligheder, skære huller i lofter og nogle vægge for at isolere rørene. Derefter skal hullerne lukkes, spartles og males.


Beboerne varsles 3 måneder inden arbejdet påbegyndes.

I de lejligheder hvor det er nødvendigt med genhusning, sørger vi for at stille en lejlighed til rådighed på Sankt Agnes Vej i byggeperioden.

De fleste beboere kan dog blive boende under udførelsen af arbejdet.
Dette ved vi:

  • Vi udsender varsel af arbejdets opstart omkring d. 1.december.

  • Vi påbegynder arbejdet d. 4.marts

  • Infomøde med deltagelse af projektleder Roland fra Skougruppen afholdes mandag d. 8.januar kl. 14:00 i fælles salen.

  • 2 uger inde opstart, kommer Morten rundt i lejlighederne med projektlederen og laver en detail-plan for arbejdet. Her får beboerne at vide, hvilke møbler der evt. skal rykkes, for at håndværkerne kan komme til.

  • Opstart mandag d. 4.marts

  • Håndværkerne må kun arbejde i lejlighederne i tidsrummet mellem kl. 8:00-16:00


Vi afventer i øjeblikket, at Skougruppen A/S udarbejder en detaljeret plan for arbejdet. 

bottom of page