top of page
velkommen.jpg

Seneste nyt om byggesagen på Kong Valdemars Vej

Her på siden kan du følge seneste nyt i byggesagen på Kong Valdemars Vej

 

Vores fokus er, at vi får udbedret fejl om mangler på bebyggelsen på Kong Valdemarsvej hurtigst muligt og den mest skånsomme måde for beboerne.
Vi udbedrer manglerne i takt med, at retssagen tillader det.

For at sikre fremdrift og kompetent vejledning er byggerådgiver Simon Oldrup nu fast tilknyttet sagen og vil på ugentlig basis varetage Duebrødre Klosters interesser hvad angår udbedringer og retssagen.

 

D. 11.marts 2024:
Vi har afholdt byggemøde i formiddag. Status er, at arbejdet skrider planmæssigt fremad. Der kan være forskydninger ift. til starttidspunkt på den enkelte lejlighed; men foreløbig holder tidsplanen.

D. 7. marts 2024:
Håndværkerne er nu gået i gang med udbedring af brandisolering omkring ventilations rørene.
Alle de berørte beboere er informeret og varslet.
Hver mandag afholdes der byggemøde mellem bygherre, rådgivere og håndværkere og her laves løbende justeringer og opfølgning på arbejderne.

I løbet af byggeperioden kan der opstå uforudsete ting som kan forsinke eller fremskynde håndværkernes arbejde. Derfor er det svært at lave en tidsplan der holder 100%, men alle gør hvad de kan.

Der er i dag torsdag afholdt et ekstra møde, hvor følgende er aftalt:
Roland Hansen fra Skougruppen sørger for løbende at informere hver enkelt lejer omkring tidsplan og eventuelle forskydninger.
Vi får strammet op på støvsugning i trappeopgangen, så trapperne gerne skulle være fri for støv ved fyraften.
Oasen bliver midlertidigt affalds-område, hvor håndværkerne opmagasinerer byggeaffald. Affaldet hentes ugentligt.


 

D. 8-1-2024:
Der blev i dag afholdt informationsmøde med Roland Hansen fra Skougruppen.
Referat fra mødes kan findes her

Torsdag d. 15.februar kl. 8:00 går håndværkerne igennem den enkelte berørte lejlighed for laver detail-planlægning.

D. 4-1-2024:
Advokat Lars Hjuler, byggerådgiver Simon Oldrup og Anders D. Nielsen nåede at komme i hus med at gennemgå og besvare Skougruppens indsigelser vedrørende bilag 83-84 på de supplerende skønstemaer.
Disse blev sendt til Voldgiften ugen inden jul.
SkouGruppen har frist til at komme med bemærkninger til d. 31.januar 2024.

D. 04-12-2023
Der er i dag udsendt varslingsbrev om udbedringsarbejde i forbindelse med brandisolering af ventilationsrørene der løber i lofterne.
Arbejdet påbegynder 4.marts 2024.
Arbejdet berører lejlighederne:
75 1.1
75 2.1
75 2.2
75 2.3
75 3.3
77 1.2
77 2.2
 

Lejlighederne på 3.sal kan isoleres fra loft-siden, så her skal håndværkerne ikke ind i lejligheden ( på nær 75 3.3)

Øvrige lejemål der ikke er omtalt her, kan isoleres fra nabolejligheden.
Genhusning bliver aktuelt for lejlighederne 75 1.3 og 75.2.3. Genhusning kommer til at ske til lejligheden 75 st. 3 ( Johnnys lejlighed) som står tom i perioden.
Så vidt vi er orienteret, kan alle andre blive boende under udberdringsperioden.

Der afholdes informationsmøde med byggerådgiver Simon Oldrup, Morten Jensen og Skougruppen d. 8.januar kl. 14:00. Her er alle velkommen!

D. 22-11-2023:
Der er afholdt møde med Lars Hjuler ( advokat), Simon Oldrup ( byggerådgiver) og Anders D. Nielsen. På mødet blev alle Skougruppens indsigelser til skønsrapporten gennemgået og der blev formuleret besvarelser af de mange spørgsmål. Besvarelserne skal være afleveret til Voldgiftnævnet inden d. 27.november.
 

d. 16-11-2023:

Skougruppen A/S har tilbudt at udbedre manglerne omkring isolering af ventilationsrør for egen regning.

D. 13.november har vi derfor afholdt møde med direktøren for Skou Gruppen A/S Martin Heidemann, projektleder Roland fra Skougruppen A/S, Nikolai fra ventilationsfirmaet Airteam samt 2 montører fra PM teknisk Isolering A/S.

Desuden deltog portner Morten Jensen, byggerådgiver Simon Oldrup samt mig, Miriam.

På mødet blev der drøftet hvordan vi bedst muligt kommer i mål med udbedringerne.

Arbejdet indebærer, at håndværkere skal ind i en række lejligheder, skære huller i lofter og nogle vægge for at isolere rørene. Derefter skal hullerne lukkes, spartles og males.


Beboerne varsles 3 måneder inden arbejdet påbegyndes.

I de lejligheder hvor det er nødvendigt med genhusning, sørger vi for at stille en lejlighed til rådighed på Sankt Agnes Vej i byggeperioden.

De fleste beboere kan dog blive boende under udførelsen af arbejdet.
Dette ved vi:

  • Vi udsender varsel af arbejdets opstart omkring d. 1.december.

  • Vi påbegynder arbejdet d. 4.marts

  • Infomøde med deltagelse af projektleder Roland fra Skougruppen afholdes mandag d. 8.januar kl. 14:00 i fælles salen.

  • 2 uger inde opstart, kommer Morten rundt i lejlighederne med projektlederen og laver en detail-plan for arbejdet. Her får beboerne at vide, hvilke møbler der evt. skal rykkes, for at håndværkerne kan komme til.

  • Opstart mandag d. 4.marts

  • Håndværkerne må kun arbejde i lejlighederne i tidsrummet mellem kl. 8:00-16:00


Vi afventer i øjeblikket, at Skougruppen A/S udarbejder en detaljeret plan for arbejdet. 

bottom of page