top of page
festsal.jpg

Festsale

Beboere hos Duebrødre Kloster har mulighed for at benytte vores fælles-sale.
Festsalene skal bookes på kontoret -dog højst 12 måneder forud.
Ved booking udfyldes en bestillingsseddel.
 

Bemærk, at prisen vil blive justeret i 2024. Bookinger der allerede er reserveret i 1.halvår 2024 vil blive takseret efter prisen på booking-tidspunktet.

 

Priser 2023/2024:

Ved leje af festsale:

Fælles-arrangement for Duebrødres beboere: GRATIS

Privat arrangement beboere: 400 kr.
Privat arrangement, gæster: 1200 kr.
 

Betingelser:
Festsalen på Sankt Agnes Vej kan efter aftale med klosterkontoret bookes af beboere og foreninger med tilknytning til Duebrødre Kloster.

Festsalene på Kong Valdemarsvej/Duebrødrehus lejes som udgangspunkt kun ud til matriklernes egne beboere/familier. I særlige tilfælde kan forstanderen give dispensation.


Salene udlejes ikke til ungdomsfester, børnefødselsdage, studenterfester o. lign

Ved leje 1 døgn:
Salen lejes fra kl. 10.00 til næste dag kl. 10.00 (hvis ikke andet er aftalt).
Der er som udgangspunkt ikke adgang til salen før den lejede tid.
Bemærk, at salen skal afleveres rengjort og klar til næste lejer kl. 10:00 på afrejsedagen.

Hvis en booking formidles af en beboer til dennes familie, er lejeren ansvarlig for afholdelsen af sammenkomsten. Navn og telefonnummer på den ansvarlige skal være tilgængelig for klostrets administration, portner eller beboere på klostret.

 

Der skal drages omsorg for, at klostrets beboere ikke generes af sammenkomsten:

  • Hold vinduer og døre lukkede (brug ventilationsanlægget)

  • Sammenkomsten skal foregå i lokalet – ikke udenfor

  • Brug salens toiletter 

  • Ved udendørs leg og boldspil henvises til Folkeparken

  • Brug kun husets musikanlæg

  • Musikken skal ophøre senest kl. 00.30

  • Sammenkomsten skal være afsluttet senest kl. 01.00

  • Tomme flasker må ikke smides i containeren i tidsrummet mellem kl. 18:00-10:00


Sammenkomstens formål og navnet på sammenkomstens hovedperson oplyses ved bestillingen.
Der udlejes til sammenkomster op til 50 personer.
Lejeren sørger som udgangspunkt selv for duge, servietter og lys.

Duge:
Det er muligt at benytte klostrets duge.
Udvalget af velour + diverse duge: 
Kan lånes gratis, men skal afleveres vasket og strøget så de er klar til næste lejer.

Udvalget af vores "pæne duge" 

Klostrets "pæne" duge skal indleveres til rens efter brug.
Det kan aftales om klostret eller lejer indleverer dugene. Udgiften til rens af duge påhviler lejeren.
Vi opkræver udgiften i næstkommende husleje.
 

Nøgle:

Beboere har nøgle-adgang til vores festsale.
Pårørende låner beboernøgle.
Andre brugere af festsalene, kan lave en aftale med kontoret om nøgle.

Grill og pølsevogn er ikke tilladt på udearealerne.

Salen på Kong Valdemarsvej:

HUSK at skrive din booking ind både på kontoret og på beboerkalenderen i køkkenet på Kong Valdemarsvej. Har du ikke mulighed for at skrive det på beboerkalenderen selv, kan man sende en besked til Jan Jensen. Så sørger han for at skrive jer på listen: Jan Jensen 21486751

Rengøring:

Salen:
Gulve fejes og vaskes
Borde og stole stilles tilbage til udgangspunktet ved modtagelsen.
Rummet ryddes for affald og flasker.
Køkken:
Ovne rengøres
Kaffemaskiner tømmes og skylles.
Termokander tømmes og skylles.
Køleskabe tømmes og rengøres.
Gulv i køkkenet fejes og vaskes.
Rummene ryddes for affald og flasker.
Toiletter:
Toiletkumme rengøres indvendig og udvendig.
Affaldsbeholderen tømmes og der isættes ny pose.
Håndvask og spejl aftørres.
Entré/Gangarealer:
Gulve fejes og vaskes
 

Ved utilstrækkelig rengøring, tillader klostret sig ret til at opkræve gebyr for den manglende rengøring. Ting der er gået i stykker under festen skal meldes og erstattes.

 

Inventar som møbler, klaver o. lign må ikke flyttes fra salen.

bottom of page