top of page
festsal.jpg

Festsale

Beboere hos Duebrødre Kloster har mulighed for at benytte vores fest-sale.
Festsalene skal bookes på kontoret -dog højst 12 måneder forud.
Ved booking udfyldes en bestillingsseddel.

Priser ( pr. døgn):

Fælles arrangementer er gratis
Beboer-fester: 400 kr.
Pårørende-fester: 1200 kr.

 

Betingelser:

Festsalen på Sankt Agnesvej kan lejes af beboere fra Sankt Agnes vej, Kong Valdemarsvej og Provstestræde samt af deres familie.

Festsalene på Kong Valdemarsvej/Duebrødrehus lejes som udgangspunkt kun ud til matriklernes egne beboere/familier. I særlige tilfælde kan forstanderen give dispensation.

 
Salene udlejes ikke til ungdomsfester, børnefødselsdage, studenterfester o. lign

Salen lejes fra kl. 10.00 til næste dag kl. 10.00 (hvis ikke andet er aftalt).
Bemærk, at salen skal afleveres rengjort og klar til næste lejer kl. 10:00 på afrejsedagen.

 

Beboeren, der lejer salen/formidler leje af salen til familie, er ansvarlig for afholdelsen af sammenkomsten. Navn og telefonnummer på den ansvarlige skal være tilgængelig for klostrets administration, portner eller beboere på klostret.

 

Der skal drages omsorg for, at klostrets beboere ikke generes af sammenkomsten:

  • Hold vinduer og døre lukkede (brug ventilationsanlægget)

  • Sammenkomsten skal foregå i lokalet – ikke udenfor

  • Brug salens toiletter 

  • Ved udendørs leg og boldspil henvises til Folkeparken

  • Brug kun husets musikanlæg

  • Musikken skal ophøre senest kl. 00.30

  • Sammenkomsten skal være afsluttet senest kl. 01.00

  • Tomme flasker må ikke smides i containeren i tidsrummet mellem kl. 18:00-10:00

 


Sammenkomstens formål og navnet på sammenkomstens hovedperson oplyses ved bestillingen.
Der udlejes til sammenkomster op til 50 personer.
Lejeren sørger som udgangspunkt selv for duge, servietter og lys.

Dog er der er mulighed for at låne klostrets duge. Disse skal afleveres tilbage vasket og strøget, så de er klar til næste udlejning.
Har man ikke selv mulighed for at vaske og stryge duge, tilbyder kloster-kontoret at indlevere duge til vaskeri for lejers regning.
Der skal laves en aftale med kontoret herom.


Vi opkræver lejen i næstkommende husleje.
 

Nøgle:

Beboere har nøgle-adgang til vores festsale.
Pårørende låner beboernøgle.
Andre brugere af festsalene, kan lave en aftale med kontoret om nøgle.

 

Grill og pølsevogn er ikke tilladt på udearealerne.

Salen Sankt Agens Vej:
HUSK at slå alarmen fra til venstre for døren, før du går ind i salen. Ved grønt lys er alarmen afbrudt.

Salen på Kong Valdemarsvej:

HUSK at skrive din booking ind både på kontoret og på beboerkalenderen i køkkenet på Kong Valdemarsvej. Har du ikke mulighed for at skrive det på beboerkalenderen selv, kan man sende en besked til Jan Jensen. Så sørger han for at skrive jer på listen: Jan Jensen 21486751

Rengøring:

Salen:
Gulve fejes og vaskes
Borde og stole stilles tilbage til udgangspunktet ved modtagelsen.
Rummet ryddes for affald og flasker.
Køkken:
Ovne rengøres
Kaffemaskiner tømmes og skylles.
Termokander tømmes og skylles.
Køleskabe tømmes og rengøres.
Gulv i køkkenet fejes og vaskes.
Rummene ryddes for affald og flasker.
Toiletter:
Toiletkumme rengøres indvendig og udvendig.
Affaldsbeholderen tømmes og der isættes ny pose.
Håndvask og spejl aftørres.
Entré/Gangarealer:
Gulve fejes og vaskes
 

Ved utilstrækkelig rengøring, tillader klostret sig ret til at opkræve gebyr for den manglende rengøring. Ting der er gået i stykker under festen skal meldes og erstattes.

 

Inventar som møbler, klaver o. lign må ikke flyttes fra salen.

bottom of page