top of page
Grønne blade

Gode råd om indeklima

Et godt indeklima er kendetegnet ved frisk luft, lav luftfugtighed, lav CO2 og ingen giftige gasser.

Når vejret bliver koldere, kan vi have en tendens til at skrue ned for varmen, for at spare. Men det er en rigtig dårlig idé, fordi man risikerer at der opstår skimmelsvamp. Så rumtemperaturen bør aldrig komme under 18 grader.

Vi har her samlet gode råd til at holde et godt indeklima i din lejlighed:

1. Luft ud med gennemtræk tre gange dagligt

Det er vigtigt at lufte grundigt ud med gennemtræk mindst tre gange om dagen i 5-10 minutter. Dermed fjerner du den dårlige luft og de fleste skadelige partikler.

2. Varm hele boligen op til mindst 18 grader i fyringssæsonen

Jo højere rumtemperatur, desto mindre er risikoen for, at der dannes dug og kondens og dermed grobund for skimmelsvamp. Den ideelle temperatur for både komforten og indeklimaet er 20-22 grader. Men man kan sagtens nøjes med en lavere temperatur. For at spare på energien kan man holde en temperatur på 18-19 grader.

3. Hold øje med luftfugtigheden

For lav luftfugtighed kan medføre tørre slimhinder og øget støv. For høj luftfugtighed kan fremme skimmelsvamp.
Hvis du har et hygrometer, kan du nemt holde øje med luftfugtigheden i din lejlighed. Du kan også downloade en app til smartphone, som giver dig besked om dit indeklima.
 

4. Tør ikke tøj indendørs

Det giver for høj luftfugtighed i boligen, som kan medvirke til et dårligt indeklima. Tør i stedet tøjet udenfor hele året rundt – gerne under et halvtag, hvis det er muligt, så du også kan tørre tøj, når det regner eller sner. 
HVIS du alligevel tørrer tøj indendørs, så sørg for at lukke vinduer og døre op kortvarigt flere gange dagligt.

5.  Støvsug regelmæssigt

Ved at støvsuge regelmæssigt, undgår du at der ophober sig støv og allergener indendørs. En god idé er at have HEPA filter på sin støvsuger.

6. Tænd emhætten, når du laver mad

Madlavning, især bagning, kogning og stegning, er blandt de største syndere til et dårligt indeklima. Lad emhætten stå tændt mindst 10 minutter efter, du er færdig, så den varme fugtige luft ikke sætter sig i boligen. Undersøgelser har vist, at recirkulationsemhætter – emhætter med kulfilter – ikke fjerner de skadelige partikler i indeklimaet i forbindelse med madlavning, og det er derfor nødvendigt at lufte ud med gennemtræk. 

7. Drop eller minimér brug af stearinlys i din bolig

Tændte stearinlys afgiver flere partikler end en stærkt trafikeret vej, samt kvælstofdioxid og røggasser, og det kan skade lungerne. Luft ud med gennemtræk i 5-10 minutter efter brug af stearinlys, og skift gerne stearinlysene ud med elektriske lys.

8. Gør rent mindst én gang om ugen

Sørg for at fjerne al gammelt støv, da de farlige partikler sætter sig i det eksisterende støv, der hvirvles op ved almindelig bevægelse og indåndes. Lav en hovedrengøring mindst én gang om året.

9. Luk døren til badeværelset under og efter bad

Efter et bad trænger fugt ud i resten af boligen. Hold døren lukket under og efter et bad, og åbn vinduet eller tænd for ventilationen på badeværelset, indtil den fugtige luft er væk.

bottom of page