top of page
Billede af Michal Balog

Regler for leje ifm. samliv, dødsfald og fraflytning

Må man fremleje sin lejlighed på Duebrødre Kloster?

Duebrødre Kloster er et fællesskab og vi arbejder målrettet med at bevare vores "kloster-ånd". Derfor er det vores ønske, at vores beboere deltager aktivt i årets gang på Duebrødre Kloster. men der kan naturligvis opstå situationer, hvor en lejer må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode.

Det er tilladt at fremleje sin lejlighed i op til 2 år hvis:

 • Der ligger en saglig begrundelse for at lejer fraflytter lejligheden midlertidigt
  ( fx midlertidig fraflytning grundet sygdom, militærtjeneste, fængselsophold, studieophold eller forretningsrejse)

 • Lejer skal have til hensigt at genoptage helårsbeboelse i lejligheden efter fremlejeforholdets afslutning.

 • Lejer ansøger skriftligt om tilladelse til at fremleje lejemålet hos klosterforstanderen.

 • Fremlejer skal leve op til fundatsens krav til lejere, og skal godkendes hos klosterforstander.

 • Det kontraktlige lejeforhold mellem Duebrødre Kloster og lejer fortsætter og administreres forsat til lejer.

 • Der skal indgås en fremlejekontrakt mellem lejer og fremlejer. Kontrakten fremsendes til klosterforstanderen.

 • Der opstår ikke rettigheder og forpligtelser mellem Duebrødre Kloster og fremlejer.

 • Fremlejetager har ingen rettigheder overfor Duebrødre Kloster.

 • Fremlejeperioden er max. 2 år. Har lejer til hensigt at være fraflyttet i mere end 2 år, må lejer opsige lejemålet. Lejligheden må ikke stå tom.

 • En fremlejer er ikke omfattet af husstandsbegrebet.

 • Fremlejer kan ikke blive boende i lejemålet, hvis lejekontrakten mellem Duebrødre Kloster og lejer ophører.

 • Fremlejer skal indordne sig Duebrødre Klostrets husorden. Lever man ikke op til Duebrødre Klostrets gældende husorden, kan lejemålet opsiges.

Fremleje via Airbnb eller tilsvarende:

Det er ikke tilladt at leje sin lejlighed ud via Airbnb eller andre tilsvarende dele-platforme.

 

Regler for at lade kæreste/samlever flytte ind på Duebrødre Kloster:

Det er tilladt at udvide sin husstand og lade samlever flytte ind på følgende betingelser:

 • Det skal meddeles til klosterforstander, når lejer indgår samliv og dermed udvider husstanden i lejemålet.

 •  Samlever har ikke krav på at blive indskrevet på kontrakten, det vil som udgangspunkt fortsat være lejers ene navn der står på kontrakten.

 • Ved separation mindre end 2 år efter samlivets begyndelse, er det lejers ret at blive boende i lejemålet.

 • Ved separation mere end 2 år efter samlivets begyndelse, er det op til lejer og samlever at indgå aftale om hvem der bliver i lejemålet.

 • Samlever skal indordne sig Duebrødre Klostrets husorden. Efterleves den gældende husorden ikke, kan lejeforholdet opsiges.

 

Hvad sker der, hvis lejer dør eller flyttes på plejehjem?

Gældende for ægtefæller:
Ægtefæller har ret til at blive boende i lejemålet ved ægtefælles død eller flytning til plejehjem.

Gældende for kærester/samlever:
En samlever har ret til at blive boende i lejemålet, hvis husstandsmedlemmet kan dokumentere at de har haft samliv og haft fælles folkeregister adresse i mindst 2 år umiddelbart inden dødsfald.

Husstandsmedlemmers rettigheder i beboerrepræsentationen

Alle medlemmer af en husstand kan deltage i beboer-repræsentationens møder og er valgbare til beboer-repræsentationen.
Hver husstand har 1 stemme.

bottom of page