top of page
udflugt.jpg

Beboer-udvalg 2023/2024

I hver af de 3 afdelinger på Duebrødre Kloster er der nedsat forskellige udvalg, som på forskellig vis arbejder frivilligt for at styrke fællesskabet blandt beboerne.
Udvalgene nedsættes på beboerrådenes årsmøder.

Har du idéer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte udvalgene:

Sankt Agnesvej 2023

Beboer-råd:
Jes Nysteen, SA nr. 47: jes@nysten.dk
Susanne Roupé: SA 24: sroupe@hotmail.com
Find Jørgensen SA nr. 7: joergensenfind@gmail.com
Kurt Krogh, SA 5: ingen mail
Lisbet Bjørn, SA 6: lisbethbjorn@gmail.com

Aktivitetsudvalg:
Boye Koch, SA 16: fotograf@boyekoch.dk
Else Linde-Hansen, SA 28: telefon: 20154467
Hans Larsen, SA 58: hansstadager@gmail.com
Lise Klok: kloklise@gmail.com
Annemarie Krarup: annemariekrarup@gmail.com

Flagudvalg:
Find Jørgensen, SA 7: joergensenfind@gmail.com
Boye Koch, SA 16: fotograf@boyekoch.dk
Birgit Gercke, SA 60: birgitgercke1957@gmail.com

 

Grill-udvalg:

Find Jørgensen SA nr. 7: joergensenfind@gmail.com
Else Linde-Hansen, SA 28: telefon: 20154467
Poul M. Andersen, SA 56: p.m.a@city.dk

Billard:
Leif Dalgaard Mikkelsen, SA 2: leif.d.mikkelsen@gmail.com

Duebrødrehus, Provstestræde:

Beboer-råd:
Bent Bornholt Andersen, PS 15:  bent.bornholdt@gmail.com
Bente Andersen, PS 21: beanroskilde@gmail.com

Jørgen Christensen, PS 11: jobc2@hotmail.com

Flagudvalg:
Bent Bornholt Andersen, PS 15:  bent.bornholdt@gmail.com
Erik D. Hansen, PS 23 : wi9dams@dukamail.dk

Kong Valdemarsvej
Beboer-råd:
Jan Jensen, KVV 75, 3.1: fam.jensen.tonight@gmail.com
Allan G. Pedersen, KVV 73 D: allan.g.pedersen@outlook.dk
Neel Freya Lorentsen, KVV 75, 1. 2: neel.lorentsen@gmail.com
Bente Rich, KVV 75, 2. 1: rich@bentea.dk
Marianne Christoffersen, KVV 79 A: mafistoff@gmail.com

Flagudvalget:
Bodil M. Sørensen KVV 73 F: bodilms@outlook.dk
Annette Mørkeberg Andersen, KVV 79G: morkeberg-andersen@hotmail.com
Bendt Søgaard, KVV 73 A: bendtsogaard@hotmail.com
Jan Jensen, KVV 75, 3.1: fam.jensen.tonight@gmail.com

Festudvalget:
Torben Henriksen, KVV 73 G:Henriksentorben42@gmail.com
Eva Mathiasen, KVV 79B: 3112hma@gmail.com
Willy Grønfeldt, KVV 75, 2. 3: willy.groenfeldt@mail.tdcadsl.dk
Eva Petersen, KVV 79 F: evap2110@gmail.com

Motionsrum-udvalg:
Torben Henriksen, KVV 73 G:henriksentorben42@gmail.com
Bent Elvers, KVV 75, st. 1: elversbent@gmail.com

Marie Grønfeldt, KVV 75, 2. 3: kmgroenfeldt@gmail.com
Merete ( Søs) Jensen, KVV 75, 3. 1: meretesosjensen@hotmail.com

bottom of page