top of page
Duebrødrehus1.jpg

Husorden for beboere hos Duebrødrehus

Aktiviteter

I årets løb inviteres klosterets beboere til forskellige arrangementer og aktiviteter.

Nogle aktiviteter arrangeres af klosteret, men de fleste aktiviteter arrangeres af beboerne selv.

Der er tale om tilbud, som vi gerne ser at beboerne deltager i, fordi det er en rigtig god måde at blive en del af kloster-fællesskabet som gør vores fællesskab helt særligt. 
Arrangementer lægges løbende ind på hjemmesiden og vi hænger opslag på opslagstavlerne. De enkelte aktivitetsudvalg sørger for at orientere beboere.

 

Oplysningsforbundene i Roskilde inviterer også til forskellige aktiviteter i festsalen på Sankt Agnesvej. Her afholdes i 2024 kor-sang og gymnastik, og alle beboere er velkommen til at deltage. Tilmelding sker gennem FOF Roskilde.

Altaner og terrasser
 • Der må kun anvendes gasgrill/el-grill for at undgå røg fra kul og brænde.

 • Der må ikke henstå madvarer på altanerne af hensyn til mus og rotter.

 • Undgå venligst at fordre fugle, da det tiltrækker rotter. 

 • Der må luftes dyner og puder til klokken 11.00 

 • Fællesarealerne holdes fri for personlige havefigurer mv. 

 • Beplantninger udenfor egen terrasse er ikke tilladt uden særlig tilladelse.

 • Svalegangen skal holdes fri for personlige ejendele, og må ikke bruges til opmagasinering. Redningspersonale skal kunne komme til hoveddøren og færdes på gangarealerne uden besvær.

 • For lejligheder hvor der er plads, kan der opstilles små møblementer som fx. caféborde og et par stole.

 
Affald

Affald sorteres jfr. anvisninger fra Roskilde Kommune og de omdelte sorteringsvejledninger eller se FAQ vedr. affaldsordningen på Roskilde Kommunes hjemmeside – https://roskilde.dk/borger/affald-og-genbrug.

 

Bioaffald skal i grønne bioposer før det smides i affaldscontainer.  
Bioposer kan gratis afhentes i teknikrummet i kælderen.

Tøj skal i røde poser. Husk denne ordning kun gælder slidt og ødelagt tøj.
Tøj der kan genbruges skal indleveres til genbrug.
 

Der sorteres yderligere i fraktionerne plastik-, glas-, metal-, papir-, miljø- og restaffald i særskilte containere. Blandingsaffald skal sorteres som restaffald.


Der må kun ”droppes” glasaffald i tidsrummet kl. 10:00 – kl. 18:00 af hensyn til de beboere, der har bolig i umiddelbar nærhed af glascontainer.
Storskrald køres til genbrugsplads ad hoc. Aftale nærmere med Morten om lån af trailer.
Bemærk, at større læs, som fx. ved fraflytning skal bortskaffes for lejers egen hånd. Her henvises til kommunens genbrugsplads på Vestre Hedevej 32, 4000 Roskilde.  Trailer kan lånes ved henvendelse til portneren.

 
Aviser/bøger                

For Duebrødrehus gælder:

Klosteret abonnerer på DAGBLADET Roskilde Tidende og Kristeligt Dagblad,  som kan læses i opholdsstuen på 1. sal.

Aviserne må først fjernes efter 5 dage.

Bøgerne er man velkommen til at låne, men de skal sættes tilbage efter brug.

OBS: Avis abonnement ordning ændrer sig i løbet af 2024.

 
Betaling af boligbidrag 

Husleje opkræves via PBS.
Leje af gæsteværelse / festsal opkræves i efterfølgende måned via boligbidraget.

 
Boligydelse/boligsikring

Den enkelte beboer er selv ansvarlig for ansøgning til kommunen på borger.dk om boligydelse/varmetilskud.

 
Cykler

For beboere på Duebrødrehus gælder:
Der er cykelparkering udendørs og i kælderen.

Festsale

Klostrets festsale kan først og fremmest benyttes til klostret egne arrangementer. Festsalene kan også lejes af beboere til private sammenkomster.
Beboernes nærmeste familie kan også leje salen, men det er beboeren der er ansvarlig for afholdelsen af festen og må sikre sig at brugerne af festsalen er informeret om lejebetingelserne for brug af salen.
Festsalene bookes på kontoret ved henvendelse i kontortiden eller på e-mail til: kontor@dbkloster.dk.
Betingelser for brug af festsalene finder du her.

For Duebrødrehus gælder:

Festsalen ”light” model – leje af salen op til 12 personer :

 • Festsalen reserveres ved at skrive sig på kalenderen i vaskekælderen.

 • Maden laves i eget køkken.

 • Opvaskermaskinen og klostrets service kan benyttes.

 • Lokalerne efterlades i samme stand, som man overtog dem.

 • Dagen efter eller snarest muligt, når kontoret er åbent, giver man besked om, at festsalen har været benyttet.

 • Leje kr. 150 trækkes via huslejen for den efterfølgende måned.

Festsalen ”light” – modellen baserer sig på tillid. Hvis aftalen ikke overholdes, risikerer vi, at det går ud over alle andre.

Fjernsyn

Der er fibernet i alle boliger. Fibia tilbyder tv, internet og telefon.

Der betales en grundafgift til klostret. Grundafgiften reguleres årligt.

For dette beløb kan vælges en tv grundpakke, internet eller telefon.
Ønsker man flere ydelser, kan disse bestilles og afregnes direkte til Fibia.

Ved henvendelse til Fibia skal der gøres opmærksomt på, at beboere hos Duebrødre Kloster er indbefattet en foreningsaftale.
Der kan vælges andre udbydere, men alle er forpligtet til at betale grundafgiften.

Fravær/bortrejse

Fravær, bortrejse, indlæggelse på sygehus eller lignende af mere end 2 dages varighed kan meddeles kontoret eller portneren med oplysning om afrejsetidspunkt og forventet hjemkomsttidspunkt. Har du behov for at få tømt postkasse eller ønsker vi skal holde øje med din lejlighed, kan dette aftales med portner.

Fryser og køleskab

Der forefindes fælles-frysere i kælderen – fryseskufferne er mærket med lejlighedsnummer.
Beboere kan undtagelsesvis benytte fælles køleskabene i en kortere periode, Madvarer skal forsynes med tydelig navn og dato. Madvarer uden navn og dato kasseres. Er festsalen udlejet, må andre beboere ikke benytte fælles køleskabet, da lejerne har fortrinsret til kølekapaciteten.

Genbrugsreol i fyrkælderen

Der må kun sættes ting til genbrug, der kan stå i reolen og der må ikke placeres noget på gulvet af hensyn til eventuelle teknikere, der skal arbejde i fyrrummet. Ting til foræring kan annonceres på opslagstavlen eller i Dueposten. Ting til genbrugsstationen, kan opbevares i eget kælderrum indtil Klosteret stiller en trailer til rådighed.

Gæsteværelse

Gæsteværelset på 2. sal kan benyttes til overnattende gæster for Duebrødrehus og indeholder 4 sovepladser.
Det er gratis af låne gæsteværelset.

 • Gæsteværelset kan reserveres på kalenderen i vaskekælderen.

 • Der er dyner, hovedpuder og sengelinned til rådighed. Brugerne af lokalet er selv ansvarlig for at vaske sengelinned efter brug.

 • Toilet og bruser forefindes i kælderetagen.

 • Lokalet efterlades rengjort efter brug.

 • Kontoret kan i særlige tilfælde disponere over rummet til de andre afdelinger, såfremt det er ledigt.

 • Gæsteværelset kan lånes højst 1 uge, men kan også lånes nogle få timer, f.eks. når en gæst trænger til et hvil, eller små børn skal have ro til at sove.

 • Når gæsteværelset ikke er optaget, er det uaflåst og til fri afbenyttelse for beboerne i Duebrødrehus.

 • Nøgle ligger i nøgleboks i kælderen, og beboer opbevarer selv nøgle i lejeperioden.

 • Beboeren er ansvarlig for det lånte, og eventuelle skader på inventar m.v. erstattes efter regning. Eventuelle skader meddeles kontoret. 

 • Ønsker en beboer hjælp til vask af linned og til rengøring af gæsteværelse og aftørring af bruserum, skal der træffes aftale med kontoret herom og en pris fastsættes.

 • Gæsteværelset og bruserummet rengøres en gang ugentlig af rengøringspersonalet.

 • Det er ikke tilladt at have husdyr på gæsteværelset.

 

Alle beboere hos Duebrødre Kloster kan booke gæsteværelset på Sankt Agnesvej 2.52 eller på Kong Valdemarsvej. Se lejebetingelser her

Have og havemøbler

Haven og havemøblerne kan frit benyttes af beboerne.
Beboerne kan reservere havemøbler, hvis de har en sammenkomst.
Reservationen sker på opslagstavlen i gangen med dato og tidsrum.
Ved brug af havens faciliteter skal man respektere, at der kan være andre beboere eller gæster i haven. Medbragte tv og radioer må ikke forstyrre andre beboere.

Hjemmehjælp/hjemmesygepleje

Henvendelse om hjemmehjælp/hjemmesygepleje skal normalt ske direkte til hjemmeplejen, ofte i samråd med egen læge eller  sygehuset.

Såfremt det ønskes, hjælper klosterets kontor gerne med henvendelse til hjemmeplejen.

Husdyr

Det er ikke tilladt at have husdyr.

Nøgler og kælderrum

Til hver lejlighed hører et kælderrum.

Nøgler : Der udleveres 2 stk. nøgler til hver bolig. Ekstra nøgler kan bestilles for egen regning, og de kan kun bestilles på klosterets kontor.

Nøglen passer til egen bolig, eget kælderrum, hoveddørene, festsalen samt til kælderdørene.
Nøgler til eksterne ( fx. avis-og madomdeling) må alene udleveres fra administrationen.

For at sikre sig, i tilfælde af at man har mistet nøglen eller har låst sig ude, tilrådes det at en nabo eller familie har en ekstra nøgle.
Hjælp kan også fås ved henvendelse til kontoret eller til portneren, indenfor normal åbningstid/arbejdstid.

I andre tilfælde kan Roskilde Låseservice tilkaldes på tlf. 46364142, dog for egen regning.

Låsen til postkassen kan mod betaling omstilles så hoveddørsnøglen passer til postkassen.

Bemærk: Hoveddørene er låst aften og nat. Lukning/åbning sker automatisk.

Parkering
 • Der er i alt 12 parkeringspladser, som er forbeholdt beboerne og personer med ærinder på Duebrødrehus.

Faste parkeringspladser:​​

 • Der kan tildeles fast parkeringsplads i det omfang der er ledige pladser. Tildeling sker altid under hensyntagen til, at der skal friholdes gæsteparkering til fx hjemmehjælp og håndværkere.

 • Bilen skal være indregistreret til beboeren.

 • Skulle en beboer ikke længere have egen indregistreret bil, bortfalder råderetten over parkeringspladsen. 

 • Er der dage eller uger, hvor beboerne med P- plads ikke benytter denne, bør den stilles til rådighed til beboere og gæster ved at notere det på P- kalenderen i vaskekælderen. 

Gæsteparkeringspladser:

 • Gæsteparkering er tiltænkt besøgende til Duebrødrehus, og kan benyttes til hjemmehjælp, håndværkere og beboernes gæster.

 • Gæsteparkering gælder for max. 8 timer ad gangen.

 • Hver lejlighed har 1 stk. P- gæstekort som gæster skal lægge i forruden.

 • P- plads kan reserveres 3 timer før besøget ved at stille en buk på P- pladsen. Bukken står under kældertrappen.

 • Ved manglende pladser må gæster henvises til offentlige P- pladser, da der ikke må parkeres uden for de afmærkede pladser ved ejendommen.

 
Portner og forstander

Har du brug for praktisk hjælp vedrørende din bolig, kan du kontakte Duebrødre Klosters portner Morten Jensen.

Morten kan kontaktes på mobil tlf. 23 81 70 38
Mortens arbejdstid er mandag – torsdag. kl. 7.00 – 15.00 samt fredag. kl. 7.00 – 12.00.
Morten er som udgangspunkt på Duebrødrehus hver onsdag formiddag.

Har du spørgsmål du gerne vil vende med klosterforstanderen, kan du kontakte Miriam Kaas Hansen på telefon: 4635 0371 eller på e-mail: mkh@dbkloster.dk
Miriam er som udgangspunkt på Duebrødrehus 1.tirsdag i måneden kl. 11:00-12:00, hvor hun sidder i læsestuen. Her er man altid velkommen til at stikke hovedet forbi med stort og småt.

Pårørende

Ved indflytning bedes forstanderen underrettet om navne og kontakt-oplysninger på nærmeste pårørende.

Reparationer m.v.

Opstår der problemer med komfur, køleskab eller andre tekniske installationer, må der straks rettes henvendelse til portneren eller til kontoret.

Håndværkere skal altid rekvireres af portneren eller af kontoret.

Ved akut opståede problemer, og forstanderen eller portneren ikke kan træffes, kontaktes håndværkeren ud fra en liste i portnerens røde ”reparationsbog” i opholdsstuen.

I ”reparationsbogen” kan man også informere portneren om diverse reparationsopgaver der måtte være. 

 

Rygning

Lejlighederne i Duebrødrehus inkl. svalegangene er røgfrie for nye beboere, der flytter ind efter den 1. januar 2021. Der må ryges udendørs på matriklen, men det henstilles, at det ikke er til gene for øvrige beboere.

 
Røgalarmer

Lejligheden skal være forsynet med en røgalarm. Alarmen kan afhentes hos portneren.

 
Udvalg

Beboerne kan organisere sig i forskellige udvalg og interesse-fællesskaber.
Vi opfordrer alle der har lyst til at søsætte en fælles aktivitet, om at kontakte klosterforstanderen. Vi hjælper meget gerne gode initiativer i gang. Se nuværende udvalg og de beboere der er med i de forskellige udvalg her.

 
Vaskeri

Vaskeri findes i kælderen og indeholder vaskemaskiner, tørretumbler, strygerulle til fri afbenyttelse.
Vaskeriet kan benyttes på følgende betingelser:

 • Det er kun tilladt at vaske, når man på forhånd har booket en tid i kalenderen.

 • Man skal selv medbringe parfume-fri vaskemidler.

 • Brug aldrig mere vaskepulver end den anbefalede dosering.

 • Der må vaskes indtil kl. 21.00.

 • Portneren reserverer tid på skemaet når han skal rense maskiner.

 • Det er ikke tilladt at lægge meget beskidt tøj i maskinerne.
  Ekstra beskidt vasketøj, skylles grundigt op hjemme i egen lejlighed inden det lægges i vaskemaskinerne.

 • Det er kun tilladt at benytte maskinerne til tøj og tekstiler der er egnet til maskinvask.

 • Lejer skal rengøre maskinen efter hver vask. Rengøringen omfatter:
  - oprydning af vasketøj og vaskepulver.
  - maskine og gummiliste aftørres.
  - gulve vaskes/aftørres efter behov.

 

Misligholdelse af maskinerne medfører erstatningskrav

 

 

bottom of page