top of page
Udflugt .jpg

Husorden for beboere på Sankt Agnesvej

Aktiviteter

I årets løb inviteres klosterets beboere til forskellige arrangementer og aktiviteter.

Nogle aktiviteter arrangeres af klosteret, men de fleste aktiviteter arrangeres af beboerne selv.

Der er tale om tilbud, som vi gerne ser at beboerne deltager i, fordi det er en rigtig god måde at blive en del af kloster-fællesskabet som gør vores fællesskab helt særligt. 
Arrangementer lægges løbende ind på hjemmesiden og vi hænger opslag på opslagstavlerne. De enkelte aktivitetsudvalg sørger for at orientere beboere.

 

Oplysningsforbundene i Roskilde inviterer også til forskellige aktiviteter i festsalen på Sankt Agnesvej. Her afholdes i 2023 gymnastik, og alle beboere er velkommen til at deltage. Tilmelding sker gennem FOF Roskilde.

Du finder beboerkalenderen for Sankt Agnesvej her

Altaner og terrasser
 • På altaner og terrasser kan beboerne opsætte blomsterkasser, planter m.v.

 • Der må kun anvendes gasgrill/el-grill for at undgå røg fra kul og brænde.

 • Der må ikke henstå madvarer på altanerne af hensyn til mus og rotter.

 • Undgå venligst at kaste fuglefoder, brød m.v. på jorden, da det tiltrækker rotter. 

 • Tørring af tøj og lignende udendørs skal ske på et tøjtørrestativ og ikke på de opsatte hegn mellem boligerne.

 • Fællesarealerne holdes fri for personlige havefigurer mv. 

 • Beplantninger udenfor egen terrasse er ikke tilladt uden særlig tilladelse.

 • Vindfang skal holdes fri for personlige ejendele, og må ikke bruges til opmagasinering. Redningspersonale skal kunne komme til hoveddøren og færdes på gangarealerne uden besvær.

 • For lejligheder hvor der er plads, kan der opstilles små møblementer som fx. caféborde og et par stole.

 
Affald

Affald sorteres jfr. anvisninger fra Roskilde Kommune og de omdelte sorteringsvejledninger eller se FAQ vedr. affaldsordningen på Roskilde Kommunes hjemmeside – https://roskilde.dk/borger/affald-og-genbrug.

 

Bioaffald skal i grønne bioposer før det smides i affaldscontainer.  Bioposer kan hentes gratis på kontoret.

Der sorteres yderligere i glas-, metal-, papir-, miljø- og restaffald i særskilte containere. Blandingsaffald skal sorteres som restaffald.

Tøj skal i røde poser. Husk denne ordning kun gælder slidt og ødelagt tøj.Tøj der kan genbruges skal indleveres til genbrug.


Der må kun ”droppes” glasaffald i tidsrummet kl. 10:00 – kl. 18:00 af hensyn til de beboere, der har bolig i umiddelbar nærhed af glascontainer.

Ved festsalen, Sankt Agnes Vej  miljøaffald og haveaffald og andet mindre affald til genbrugspladsen. Husk at sortere affaldet, så det er nemt at aflevere på genbrugspladsen. Haveaffald skal være i klare plastsække.

 

Storskrald kan lægges i trailer ved containerpladsen på Sankt Agnesvej. Bemærk, at større læs fx. i forbindelse med fraflytninger skal bortskaffes for lejers egen hånd.

Her henvises til kommunens genbrugsplads på Vestre Hedevej 32, 4000 Roskilde.

Betaling af boligbidrag 

Husleje opkræves via PBS.
Leje af gæsteværelse / festsal opkræves i efterfølgende måned via boligbidraget.

 
Boligydelse/boligsikring

Den enkelte beboer er selv ansvarlig for ansøgning til kommunen på borger.dk om boligydelse/varmetilskud.

 
Cykler

Der findes 2 cykelskure – et for enden af festsalen og et ud for bolig nr. 58.


Festsale

Klostrets festsale kan først og fremmest benyttes til klostret egne arrangementer. Festsalene kan også lejes af beboere til private sammenkomster.
Beboernes nærmeste familie kan også leje salene, men det er beboeren der er ansvarlig for afholdelsen af festen og må sikre sig at brugerne af festsalen er informeret om lejebetingelserne for brug af salen.
Festsalene bookes på kontoret i kontorets åbningstid eller via e-mail til kontor@dbkloster.dk.
Betingelser for brug af festsalene finder du her.

Fjernsyn

Der er fibernet i alle boliger. Fibia tilbyder tv, internet og telefon.

Der betales en grundafgift til klostret. Grundafgiften reguleres årligt.

For dette beløb kan vælges en tv grundpakke, internet eller telefon.
Ønsker man flere ydelser, kan disse bestilles og afregnes direkte til Fibia.

Ved henvendelse til Fibia skal der gøres opmærksomt på, at beboere hos Duebrødre Kloster er indbefattet en foreningsaftale.

Der kan vælges andre leverandører, men alle er forpligtet til at betale grundafgiften.


Fravær/bortrejse

Fravær, bortrejse, indlæggelse på sygehus eller lignende af mere end 2 dages varighed kan meddeles kontoret eller portneren med oplysning om afrejsetidspunkt og forventet hjemkomsttidspunkt. Har du behov for at få tømt postkasse, kan dette aftales med portner.

Gæsteværelse

Alle beboere hos Duebrødre Kloster kan booke gæsteværelset på Sankt Agnesvej 2.52 eller på Kong Valdemarsvej.

Book gæsteværelset på kontoret.

Se lejebetingelser her

Have og havemøbler

Haven og havemøblerne kan frit benyttes af beboerne.

Hjemmehjælp/hjemmesygepleje

Henvendelse om hjemmehjælp/hjemmesygepleje skal normalt ske direkte til hjemmeplejen, ofte i samråd med egen læge eller  sygehuset.

Såfremt det ønskes, hjælper klosterets kontor gerne med henvendelse til hjemmeplejen.

Husdyr

Det er ikke tilladt at have husdyr.

Nøgler og kælderrum

Til hver lejlighed hører et kælderrum og er placeret under boligerne nr. 1 – 13. Der må ikke efterlades inventar i kældergangen.

Nøgler : Der udleveres 2 stk. nøgler til hver bolig. Ekstra nøgler kan bestilles for egen regning, og de kan kun bestilles på klosterets kontor.

Nøglen passer til egen bolig, eget kælderrum, hoveddørene, festsalen samt til kælderdørene.
Vaskekældernøgle passer også til motions- og hobbyrum på Kong Valdemars Vej
Nøgler til eksterne ( fx. avis- og madomdeling) må kun  udleveres via administrationen.


For at sikre sig, i tilfælde af at man har mistet nøglen eller har låst sig ude, tilrådes det at en nabo eller familie har en ekstra nøgle. Hjælp kan også fås ved henvendelse til kontoret eller til portneren, indenfor normal åbningstid/arbejdstid.

I andre tilfælde kan Roskilde Låseservice tilkaldes på tlf. 46364142, dog for egen regning.

Låsen til postkassen kan mod betaling omstilles så hoveddørsnøglen passer til postkassen.

 
Parkering

 

 • Beboere kan anmode om 1 fast parkeringsplads ved henvendelse til klosterforstanderen.

 • Der kan tildeles fast parkering i det omfang der er ledige pladser under hensyntagen til, at der altid skal friholdes gæsteparkering til fx hjemmehjælp, gæster og håndværkere.

 • For at have fast parkeringsplads, skal bilen skal være indregistreret til beboeren.

 • Skulle en beboer ikke længere have egen indregistreret bil, bortfalder råderetten over parkeringspladsen. 

 • Det er god kutyme at dække sit fastplads skilt til, hvis man er væk i længere tid, så pladsen kan bruges af andre.

 • På parkeringspladsen forefindes el-lade stander. Her kan parkeres så længe bilen lader. Efter endt ladning skal bilen flyttes til en almindelig parkeringsplads så andre kan benytte lade standeren.
   

Portner og forstander

Har du brug for praktisk hjælp vedrørende din bolig, kan du kontakte Duebrødre Klosters portner Morten Jensen.

Morten kan kontaktes på mobil tlf. 23 81 70 38
Mortens arbejdstid er mandag – torsdag. kl. 7.00 – 15.00 samt fredag. kl. 7.00 – 12.00.

Har du brug for at tale med klosterforstanderen, kan Miriam kontaktes på telefon: 46350371 tast 1. Du kan også sende en e-mail på mkh@dbkloster.,dk
Du er også velkommen forbi på kontoret, men lav gerne en aftale hvis du kommer forbi udenfor kontorets åbningstider.

Pårørende

Ved indflytning bedes forstanderen underrettet om navne og kontakt-oplysninger på nærmeste pårørende.

Reparationer m.v.

Opstår der problemer med komfur, køleskab eller andre tekniske installationer, må der straks rettes henvendelse til portneren eller til kontoret.

Håndværkere skal altid rekvireres af portneren eller af kontoret.

Rygning

Lejlighederne og altaner på Sankt Agnesvej er røgfrie for nye beboere, der flytter ind efter den 1. januar 2021. 
Der må ryges udendørs på de særligt afmærkede områder, hvor de også er opstillet aksebægre. Vi henstiller til at der tages hensyn til hinanden.

 
Røgalarmer

Lejligheden skal være forsynet med en røgalarm. Alarmen kan afhentes hos portneren.

Taxa

Hver lørdag kl. 10.00 er der fri taxa fra klosteret til Stændertorvet. Taxa’en returnerer fra Stændertorvet kl. 11.30.

Al anden taxakørsel er for egen regning.
Der er påstigning på parkeringspladsen udenfor festsalen på Sankt Agnesvej.
OBS: fra 1.januar 2024 kører taxa kun lørdage 

 
Udvalg

Beboerne kan organisere sig i forskellige udvalg og interesse-fællesskaber.
Vi opfordrer alle der har lyst til at søsætte en fælles aktivitet, om at kontakte klosterforstanderen. Vi hjælper meget gerne gode initiativer i gang.
Se nuværende udvalg og de beboere der er med i de forskellige udvalg her.

 
Vaskeri

I kælderen under boligerne nr. 2 og 13 findes vaskeri med vaskemaskiner,  tørrerum, tørretumbler og strygerulle.

Vaskeriet er til fri afbenyttelse for beboerne, men man skal dog selv medbringe vaskemidler.

Vaskeriet kan benyttes på følgende betingelser:

 

 • Det er kun tilladt at vaske, når man på forhånd har booket en tid på tavlen med hængelåse.

 • Hvis vasken ikke er påbegyndt en halv time efter reservationstiden, kan andre benytte vasketiden. Husk at lade låsen hænge til du er færdig med at vaske.

 • Man skal selv medbringe vaskemidler.

 • Brug aldrig mere vaskepulver end den anbefalede dosering.

 • Der må vaskes indtil kl. 19:00.

 • Portneren reserverer tid på skemaet når han skal rense maskiner.

 • Det er ikke tilladt at lægge meget beskidt tøj i maskinerne.
  Ekstra beskidt vasketøj, skylles grundigt op hjemme i egen lejlighed inden det lægges i vaskemaskinerne.

 • Det er kun tilladt at benytte maskinerne til tøj og tekstiler der er egnet til maskinvask.

 • Lejer skal rengøre maskinen efter hver vask. Rengøringen omfatter:
  - oprydning af vasketøj og vaskepulver.
  - maskine og gummiliste aftørres.
  - gulve vaskes/aftørres efter behov.
   

Misligholdelse af maskinerne medfører erstatningskrav

 

 

bottom of page